Bedankt voor uw bezoek

Om uit te loggen en uw sessie te sluiten, klik "OK"


Wettelijke verklaring voor HillsVet.nl

WETTELIJKE VERKLARING

Privacybeleid en privacybeleid voor kinderen
Een speciale opmerking voor ouders en verzorgers
Welke informatie verzamelen we? Wat doen we ermee?
Cookiebeleid Hill’s Pet Nutrition - Europa

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 (“Controller”). Wij zullen uw gegevens bijhouden in onze bestanden en gebruiken om uw account profiel actueel te houden, uw vragen omtrent ons bedrijf, onze producten en diensten te beantwoorden, u te contacteren indien u wint na deelname aan één van onze promoties of events waarvoor registratie vereist is en voor marketingdoeleinden zoals het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen, enquêtes en andere informatie per e-mail.

Het verschaffen van persoonlijke gegevens is vrijwillig. Uw persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden binnen de Hill’s Pet Nutrition groep en met de ingehuurde bedrijven die deze gegevens verwerken namens Hill’s Pet Nutrition. Sommige van deze bedrijven kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie, dus geeft u toestemming om uw persoonlijke gegevens ook buiten de Europese Unie op te slaan en/of te verwerken. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

U heeft ten allen tijde toegang tot uw persoonlijke gegevens opgeslagen door ons en het recht deze te wijzigen, te wissen of andere rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Data Protection Act.

Deze internetwebsite wordt u aangeboden door Hill's Pet Nutrition Manufacturing, Ltd ("Hill's"). Op de inhoud (afbeeldingen en tekst) die door Hill's of haar dochterondernemingen en Colgate-Palmolive op deze site wordt gepubliceerd, is auteursrecht van toepassing. De merknamen, logo's, etiketten en verpakkingen ("handelsmerken") die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van Hill's Pet Nutrition Inc., haar dochterondernemingen of licentiehouders waar vermeld. Door deze handelsmerken op de site te plaatsen verleent Hill's geen toestemming deze te gebruiken of te reproduceren. Het markeren van handelsmerken geeft uitsluitend de eigendomsstatus van Hill's met betrekking tot de handelsmerken in de Verenigde Staten aan. De status en markeringen van handelsmerken kunnen per land variëren. U mag de inhoud van deze site enkel en alleen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik downloaden. De inhoud mag niet anderszins worden gekopieerd en mag niet worden gewijzigd.

Hill's neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om correcte en actuele informatie op deze website te vermelden, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en wijst voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en de inhoud daarvan van de hand, waaronder alle mogelijke stilzwijgende garanties en voorwaarden en alle mogelijke voorwaarden met betrekking tot kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraak, niet-inbreuk of anderszins.

Ongeacht enige tegenstrijdige gebeurtenis, handelt Hill's niet, en zal niets in deze voorwaarden daartoe leiden, om de aansprakelijkheid van Hill's voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van haar nalatigheid, voor fraude of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet onder het van toepassing zijnde recht kan worden uitgesloten of beperkt, uit te sluiten of te beperken. De wettelijke rechten van gebruikers als consument worden niet aangetast door deze voorwaarden.

Behoudens de voorgaande paragraaf is Hill's in geen enkel geval aansprakelijk (door contractbreuk, nalatigheid of enige andere reden) voor winstderving, morele of bijzondere schade, verlies van omzet, verlies van inkomsten, verlies van software of gegevens, verlies van gebruik van computerapparatuur, software of gegevens, verlies van of verspilling van de tijd van het management of andere personeelsleden of voor indirecte, gevolg- of bijzondere schade, om welke reden deze ook mogen optreden.

Hill's maximale gecombineerde aansprakelijkheid ten aanzien van u in verband met deze website, onder contract, benadeling waaronder nalatigheid zonder beperkingen of anderszins, wordt bij deze uitgesloten.

Hill's is niet aansprakelijk voor schade in enige vorm veroorzaakt door uw onvermogen toegang te krijgen tot een site die wordt onderhouden door Hill's, of uw vertrouwen op de informatie op deze site.

Wanneer u klikt op bepaalde koppelingen binnen www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, wordt u doorgeschakeld naar andere websites waarvoor www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, geen verantwoordelijkheid dragen.

Hill's verzamelt informatie die u alleen kan identificeren indien deze vrijwillig wordt aangeboden. Hill's gebruikt deze informatie overeenkomstig haar privacybeleid, dat hieronder wordt beschreven.

Alle niet-persoonlijke informatie, communicatie of materialen die u verstuurt naar www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, of per e-mail via internet naar Hill's, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het staat ons vrij deze informatie vrijelijk te gebruiken en te reproduceren voor elk gewenst doel. Het staat ons in het bijzonder vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die dergelijke informatie bevat, voor elk gewenst doel te gebruiken, waaronder de ontwikkeling, productie of verhandeling van producten. Informatie die u verstuurt aan www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Hill's of andere leden van het Hill's concern, moeten waarheidsgetrouw zijn, geen inbreuk maken op de rechten van anderen en legaal zijn.

Hill's behoudt zich het recht voor producten, waarnaar wordt verwezen op www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, te verwijderen en de deze juridische verklaring op elk gewenst moment te wijzigen.

Privacybeleid en privacybeleid voor kinderen

Hill's doet haar best de privacy van haar on line-bezoekers te respecteren. Ons privacybeleid staat hieronder beschreven. Naarmate de technologie van het internet verandert, kan ook dit beleid worden aangepast. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op deze pagina's gemeld.

Een speciale opmerking voor ouders en verzorgers

Hill's geeft om de privacy van kinderen. We erkennen dat het gebruik van e-mail en het internet door kinderen speciale aandachtspunten oproept ten aanzien van privacy en de beveiliging van informatie.

Het is de intentie van Hill's zich te houden aan de Richtlijnen voor Advertenties op het internet en on line-services van de 'Children's Advertising Review Unit' ("CARU"), waaronder de richtlijnen ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie van minderjarigen. Hill's herinnert alle ouders eraan en moedigt ze aan de on line-activiteiten van hun kinderen te controleren en er toezicht op te houden. Help ons de privacy van uw kinderen te beschermen door ervoor te zorgen dat ze nooit zonder uw toestemming e-mail versturen of persoonlijke informatie indienen op deze site of andere sites.

Welke informatie verzamelen we? Wat doen we ermee?

Hill's verzamelt alleen informatie waarmee we u kunnen identificeren, indien u deze vrijwillig verstrekt. Wij verzamelen enkel en alleen identificeerbare persoonlijke gegevens om te reageren op de vragen van onze bezoekers met betrekking tot ons bedrijf en onze producten en diensten, om bedrijfsliteratuur (bijvoorbeeld brochures), uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen te versturen of om contact op te nemen met de winnaars van trekkingen, wedstrijden of acties. We gebruiken uw e-mailadres of andere persoonlijke informatie voor geen enkel ander doel dan om te reageren op uw verzoek of het versturen van berichten over de onderwerpen die hierboven worden vernoemd. We gebruiken de informatie niet voor interne doeleinden en delen hem niet met derden buiten het Hill's concern voor andere doeleinden dan de doeleinden die specifiek in dit document worden vermeld. Persoonlijke gegevens worden bewaard voor een tijdperiode die nodig is voor het doel om deze te verwerken.

Wanneer u onze site bezoekt, registreren we automatisch uw IP-adres (het unieke adres dat uw computer identificeert op het internet), dat automatisch wordt herkend door onze webserver. We gebruiken IP-adressen om ons te helpen de site te beheren en om algemene demografische informatie voor geaggregeerd gebruik te verzamelen.

Onze site bevat soms informatie over trekkingen, wedstrijden of andere acties, die door Hill's alleen of in samenwerking met een ander internetbedrijf worden georganiseerd. In bepaalde gevallen kunt u zich elektronisch voor dergelijke loterijen of andere acties inschrijven. In dat geval gebruiken Hill's en/of onze geautoriseerde vertegenwoordigers de informatie die u verschaft, om de actie uit te voeren (bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als u heeft gewonnen) en om u, met uw toestemming, producten en diensten van Hill's en onze gezamenlijke trekkingsponsors aan te bieden. Daarnaast kunnen we ook demografische en andere gegevens verzamelen voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden.

Als onderdeel van de diensten die we u via onze site bieden, kan de informatie die u ons verstrekt, naar andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als één of meer van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevinden, of indien één van onze dienstverleners is gevestigd in een land buiten de EER. We delen ook informatie tussen bedrijven van ons concern, die zijn gevestigd in landen over de hele wereld, waaronder Hill's Pet Nutrition Inc. in de Verenigde Staten. In deze landen geldt niet altijd dezelfde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming als in de EER.

Controleur van de persoonsgegevens is Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. met zijn geregistreerde adres in Praag 4, Na Pankráci 1724/129, Postcode 140 00, Tsjechië.

Cookiebeleid Hill’s Pet Nutrition - Europa

Op onze websites gebruiken wij cookies en vergelijkbare technologie. Deze mededeling geeft u informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u de cookies kunt beheren.

Door deze website te gebruiken (en iedere website waarmee wij en onze gelieerde bedrijven werken) accepteert u het gebruik van cookies (en vergelijkbare technologie) in overeenstemming met deze mededeling. In het bijzonder accepteert u het gebruik van cookies voor analyse en voor advertentie- en functionaliteitsdoeleinden en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.

Als u het gebruik van deze cookies niet accepteert, verzoeken wij u het hieronder vermelde gedeelte 'Zo kunt u cookies beheren en wissen' door te nemen voor nadere instructies.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden van letters en cijfers die naar uw computer of mobiel apparaat worden gedownload, wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij ieder daaropvolgend bezoek teruggestuurd naar de website waar ze vandaan komen, of naar een andere website die de cookies herkent. Cookies zijn handig omdat de website door middel ervan het apparaat van de gebruiker kan herkennen.

Cookies hebben een groot aantal verschillende functies, zoals u efficiënt laten navigeren tussen pagina's, uw voorkeuren onthouden en uw ervaring als gebruiker in het algemeen verbeteren. Zij kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die u online ziet, meer relevant zijn voor u en beter aansluiten bij uw interesses.
Wij gebruiken twee brede categorieën van cookies:

§ First party-cookies, door ons direct doorgegeven aan uw computer.

§ Third party-cookies, namens ons doorgegeven door een derde. Wij gebruiken third party-cookies als hulpmiddel om onze websites en het gebruik ervan te analyseren, en om advertenties op maat te creëren (zoals hieronder wordt beschreven).

Hoe gebruiken wij cookies?

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de wijze waarop wij en derden cookies op onze websites gebruiken. Wij passen cookies onder meer toe om:

§ steeds een beeld te kunnen vormen van het totaal aantal bezoekers van onze sites en van de typen internet-browsers (bijv. Firefox, Safari of Internet Explorer), en besturingssystemen (bijv. Windows of Macintosh) die onze bezoekers gebruiken;

§ de prestaties van onze sites bij te houden, onder meer van de manier waarop bezoekers hun weg vinden op onze websites, en onze websites te verbeteren;

§ uw online-ervaring aan te passen en te verbeteren; en

§ mogelijkheden te creëren voor het aanbieden van advertenties van Hill's en van derden, al dan niet via onze websites.

Welke typen cookies gebruiken we?

De typen cookies die op onze websites worden gebruikt, kunnen worden gerangschikt in vier categorieën, namelijk 'essentiële website-cookies', 'functionaliteits-cookies', 'analytische cookies' en 'advertentie-cookies'. De volgende tabel geeft u nadere informatie over de verschillende categorieën en van het doel dat wij met de cookies hebben:

Type Cookie

Wat de Cookie doet

Bron en hoe u de Cookie kunt blokkeren

Essentiële website-cookies

Deze cookies zijn belangrijk omdat zij het u mogelijk maken uw weg te vinden op onze websites en de functies ervan te gebruiken. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zou kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of met het doel te registreren waar u op internet bent geweest. Deze cookies zijn vaak sessie-specifiek, en verlopen na uw bezoek aan de website (sessie). Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Hill’s
(first party-cookies)

Functionaliteits-cookies

Door middel van deze cookies kunnen onze websites registreren welke keuzes u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de streek waar u bent) en u verbeterde, meer persoonlijke functies aanbieden. De informatie die deze cookies verzamelen kunnen anoniem worden gemaakt en zij kunnen niet uw browsing-activiteit op andere websites bijhouden. Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Hill’s
(first party-cookies)

Functionaliteits- en advertentie-cookies

Door middel van deze cookies wordt bepaalde inhoud aangeboden op onze websites met behulp van YouTube. Gegevens die worden verzameld door Google kunnen ook door Google en zijn partners worden gebruikt voor andere doeleinden, waaronder het aanbieden van advertenties, al dan niet op onze websites.

YouTube (opt-out)

Analytische cookies

Deze cookies, waaronder cache-cookies, worden ingesteld door Google Analytics, Omniture en Fabric en Quantcast, en worden gebruikt met het doel informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze websites gebruiken, zoals het aantal bezoekers, de websites die hen naar onze websites hebben verwezen en de pagina's die op onze websites worden bezocht. Wij stellen aan de hand van deze informatie rapporten op die ons helpen onze websites te verbeteren, bijvoorbeeld, doordat zij ons laten weten of gebruikers fouten aantreffen en door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat zij zoeken. Over het algemeen blijven deze cookies op uw computer staan, totdat u ze verwijdert.

Omniture (opt-out)
Google Analytics (opt-out)

Fabric (opt-out)

Quantcast (opt-out)

Advertentie-cookies

Met deze cookies verzamelen wij gegevens over de websites en individuele pagina's die gebruikers bezoeken, al dan niet op onze websites (wat een aanduiding kan zijn van, bijvoorbeeld, uw interesses en andere attributen). Zij worden gewoonlijk gebruikt om advertenties en andere marketingberichten aan te bieden die relevant zijn voor u en beter aansluiten bij uw interesses. Zij worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten. Zij worden gewoonlijk met onze toestemming geplaatst door advertentienetwerken. Zij blijven op uw computer staan, tenzij u ze verwijdert, en zij herinneren u eraan dat u een website hebt bezocht. Zij kunnen ook laten zien of u op onze website bent gekomen via een advertentie-link.

Deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders en bedrijven met wie wij contracten hebben, die deze informatie misschien zullen gebruiken met informatie over hoe u andere websites gebruikt, onder meer om gedeelde interesses en gedragingen in groepen gebruikers die onze (en andere) websites bezoeken, vast te stellen.

AddThis (opt-out)
AppNexus (opt-out)
Doubleclick (opt-out)
Facebook
Media6Degrees (opt-out)
Mediamind (opt-out)
Twitter
Yahoo (opt-out)

Fabric (opt-out)

Andere vergelijkbare technologie

Zoals het geval is met veel websites, gebruiken wij technologie die vergelijkbaar is met die van cookies, waaronder 'local-shared objects' (soms wel 'flash cookies' genoemd), 'browser history sniffing', 'browser fingerprinting' en 'pixel-tags' (soms wel 'web beacons' genoemd). Dit verstrekt ons en onze providers informatie over hoe onze websites en de inhoud ervan door bezoekers worden gebruikt, en bieden ons de mogelijkheid vast te stellen of uw computer of apparaat onze sites of andere websites in het verleden heeft bezocht.

Onze servers verzamelen automatisch uw IP-adres wanneer u onze websites bezoekt en wij zullen die misschien in verband brengen met uw domeinnaam of die van uw internetprovider. Wij zullen misschien ook bepaalde ''clickstream data'' vastleggen die verband houden met uw gebruik van onze websites. Clickstream data is, bijvoorbeeld, informatie over uw computer of apparaat, webbrowser en besturingssysteem en de instellingen ervan, de verwijzende pagina die u naar onze sites heeft doorgelinkt, de pagina's en de content die u bekijkt tijdens uw bezoek en waar u op klikt en wanneer en hoe lang u dat doet, items die u downloadt, de volgende website die u bezoekt wanneer u onze sites verlaat, en zoektermen die u misschien hebt ingevoerd op onze sites of een site waarnaar u wordt doorverwezen.

Zo beheert of wist u cookies

U hebt het recht te kiezen of u cookies accepteert of niet en hieronder leggen wij uit hoe u dat recht kunt uitoefenen. N.B. als u er echter voor kiest cookies te weigeren, zult u misschien niet de volledige functionaliteit van onze websites kunnen gebruiken en mededelingen die u van ons ontvangt zullen misschien minder relevant voor u zijn dan ze zouden kunnen zijn. U moet ook begrijpen dat als u ervoor kiest uw cookie-voorkeuren te beheren, onze tool voor cookie-beheer een cookie op uw apparaat zal plaatsen omdat anders geen gevolg kan worden gegeven aan uw keuzen. Als u cookies wist of van uw apparaat verwijdert, verwijdert u ook deze voorkeurs-cookie en moet u uw keuzes opnieuw ingeven.

U kunt cookies blokkeren door gebruik te maken van de opt-out-links die in onderstaande tabel worden verstrekt, of door uw browser-instellingen zo te wijzigen dat cookies afkomstig van onze websites niet op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden geplaatst. U kunt dit doen door de instructies die door uw browser worden verstrekt, te volgen (gewoonlijk bevinden die zich onder de ''Help''-, ''Tools''- of ''Edit''-optie. Een cookie of categorie van cookies uitschakelen verwijdert niet de cookie van uw browser, u zult dat zelf moeten doen vanuit uw browser.

Nadere informatie over cookies, waaronder ook over de manier waarop u kunt zien hoe cookies op uw apaaraat zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en wissen, vindt u op www.allaboutcookies.org.

Cookies die in het verleden zijn ingesteld

Als u een of meer cookies hebt uitgeschakeld, zullen wij misschien nog wel informatie gebruiken die is verzameld uit cookies van voor de tijd dat u gekozen hebt voor uitschakeling. Wij zullen echter niet langer informatie verzamelen met behulp van de uitgeschakelde cookie.

VEEL PLEZIER OP ONZE WEBSITE!